Om temaområder

Nasjonal virksomhetsarkitektur definerer avgrensede temaområder som kan beskrives mer eller uavhengig. Ulike temaområder kan også bygge på hverandre eller referere til andre temaområder.

Aktuelle temaområder:

 • Orden i eget hus og virksomhetsarkitektur

 • Datadeling

 • Datautveksling

 • Informasjonssikkerhet, tillit og personvern

 • Integrerte prosesser

  • Dataproveniens

  • Datalagring og arkivering

  • Dokumentasjon av etterlevelse

 • Innhenting og preparering av data for analyse

 • Sammenhengende tjenester

  • Kun en gang