Referansemodeller for deling av data

Disse modellene er tatt fram for å gi felles referanse og rammer for beskrivelser av ulke aspekter inn området datadeling.

Se modelleringskonvensjoner om gjeldende modelleringskonvensjoner (verdistrømmer).

1. Overordnet verdistrøm for datadeling

Ende-til-ende verdistrømmer for både datatilbydere og datakonsumenter er vist i følgende figur.

Overordnet verdistrøm for deling av data
Figur 1. Overordnet verdistrøm for deling av data

Videre kommentarer til figuren over: TBD.