Innspill til prioritering av videre arbeid med referansearkitekturer - følgebrev

Dette følgebrevet sendes til rådsmedlemmene i Arkitektur- og standardiseringsrådet som vedlegg til e-post sammen med agenda og annet i god tid før møtet.

Overskrift: Spørreundersøkelse om prioritering av videre arbeid med referansearkitekturer

Digdir ønsker å trekke på rådsmedlemmene i Arkitektur- og standardiseringsrådet for å prioritere mellom ulike behov i referansearkitekturarbeidet framover.

Det er utformet et nettbasert spørreskjema som vi ber om at rådsmedlemmene fyller inn i forkant av neste rådsmøte, med frist 8. okt. 2020 (et par dager før selve møtet).

Resultatene fra spørreundersøkelsen vil presenteres og diskuteres i rådsmøtet.

I spørreskjemaet kan det gis egne innspill til produkter, oppgaver og organisering, i tillegg til rangering av foreløpige forslag som allerede ligger på bordet.

Spørreskjemaet lenker til underlagsinformasjon på nett med bakgrunn og forklaringer til spørsmålene. Merk: Justeringer i dette underlaget kan forekomme fram mot møtet.

Vi har forståelse for at fristen kan bli kort for noen, men håper uansett på gode innspill innen fristen. Mulighet for supplering og dialog i bakkant av rådsmøtet vil selvsagt også være mulig.