Innspill til prioritering av videre arbeid med referansearkitekturer (okt. 2020)

Digdir ønsker å trekke på rådsmedlemmene i Arkitektur- og standardiseringsrådet for å prioritere mellom ulike behov i referansearkitekturarbeidet framover.

Det er utformet et nettbasert spørreskjema der det kan gis egne innspill til produkter, oppgaver og organisering, i tillegg til rangering av foreløpige forslag som allerede ligger på bordet.

Underlag:

Se også: