Strukturering av spørreskjema

Her er en kortfattet oversikt over strukturen i spørreskjemaet. Hvert enkelt punkt er også forklart i egne avsnitt, med lenking fra spørreskjemaet.

1. Rangering av nytteverdi

 • Nytteverdi av ulike typer referansearkitekturer

  • Generiske, løsningsuavhengige, arkitekturmønstre

  • Arkitekturmønstre som viser bruken av nasjonale fellesløsninger

  • Arkitekturmønstre som løsningsmaler

  • Eksempler til inspirasjon

  • Obligatoriske føringer

  • Målbilder

 • Nyttevurdering av dagens referansearkitekturer for datautveksling fra Digdir

 • Forbedringer og utvidelser av referansearkitektur for datautveksling

  • Basismønstre for datautveksling

  • Sammensatte mønstre for datutveksling

  • Veiledning til valg mellom aktuelle utvekslingsmønstre

 • Andre refereransearkitekturer og målbilder

  • Referansearkitektur for samhandlingsprosesser

  • Referansearkitektur for informasjonssikkerhet, tillit og personvern

  • Referansearkitektur for API management

  • Referansearkitektur for datadeling

  • Referansearkitektur for IOT

  • Referansearkitektur for API management

  • Referansearkitektur for fagsystemer

  • Referansearkitektur for integrasjon med EU-s Single Digital Gateway

  • Målbilde for nasjonal samhandlingsinfrastruktur

 • Kartleggingsarbeid

  • Kartlegging av god praksis fra sektorer og virksomheter

  • Mapping av sektorvise referansearkitekurer til nasjonale referansearkitekturer

  • Kartlegging av internasjonalt arbeid

 • Felles nasjonale kataloger og datamodeller

  • Nasjonal tjenestekatalog for sluttbrukertjenester

  • Nasjonale kjernemodeller

 • Samarbeidsplattform

  • Organisering av parallelt arbeid i arbeidsgrupper

  • Konvensjon for bruk av engelsk språk og oversettelser

  • Felles modelleringskonvensjoner

  • Dokumentmaler

  • Felles samarbeidsverktøy

2. Andre innspill og bidrag

 • Bidrag til kartlegging av eksisterende god praksis

 • Andre forslag til nasjonale referansearkitekturer eller målbilder

 • Innspill til organisering av arbeidet

 • Annet