Om FRA21-nettverket

FRA21 står for Felles Referansearkitekturarbeid fra 2021, og er et initiativ fra Digdir for invitere til kunnskapsdeling og tverrsektorielt samarbeid om referansearkitekturer.

1. Bakgrunn

Felles referansearkitekturer er ønskelig, fordi det gir grunnlag for gjenbruk, samhandlingsevne og felles rammer for innovasjon.

Om du lurer på hva som menes med referansearkitekturer, se f.eks. blogginnlegg om referansearkitekturer som en myk introduksjon til temaet. Se også metodikk for referansearkitekturer.

Nasjonale referansearkitekturer kan sies å befinne seg på et tidlig utviklingsstadium. Vi har så langt arbeidet mest med området datautveksling, men det finnes mye ugjort; både innenfor dette området og flere andre områder.

Om vi skal nå ambisjonene i den nasjonale digitaliseringsstrategien om Én digital offentlig sektor, må vi bli bedre til å samarbeide på tvers av sektorene. Det finnes noen hederlige unntak, men en kan si at vi i dag for det meste har sektorspesifikke referansearkitekturer og fellesløsninger. Ikke alt skal være likt, men mer kunne ha vært likt.

FRA21 er et initiativ fra Digdir med oppstart i januar 2021 for å komme i gang med mer koordinert referansearkitekturarbeid på tvers av sektorene.

Responsen har så langt vært god, og gir grunnlag for å gå videre.

2. Målgrupper

Primær målgruppe for nettverkssamarbeidet er alle som kan bidra aktivt i arbeidet med referansearkitekturer, men det er også åpent for å følge arbeidet som observatør.

I praksis treffer dette en rekke interessenter, ikke bare arkitekter. Gode referansearkitekturer dekker alle aktuelle aspekter, og kan inneholde elementer av alt fra politikk til juss og teknologi; se Rammeverk for digital samhandling om EIF-lagene.

3. Formål

FRA21 har som formål å fremme kunnskapsdeling og tverrsektorielt samarbeid om referansearkitekturer.

Gjennom dette ønsker en å oppnå:

 • Nasjonale referansearkitekturer og fellesløsninger framfor sektorløsninger.

 • Sektorielle referansearkitekturer som bygger på de nasjonale.

 • Nasjonale referansearkitekturer og fellesløsninger som bygger på internasjonalt arbeid.

4. Mandat

Det finnes inntil videre ikke noe særskilt mandat eller budsjett for FRA21-nettverket som sådan fra Digdir eller andre. Nettverkets mandat eksisterer kun som summen av den enkelte deltakers mandat til å bruke egen tid og budsjett på nettverkssamarbeid som dette.

I FRA21 kan vi uansett arbeide med innspill og beslutningsunderlag til eksisterende organer og initiativer, slik som Arkitektur- og Standardiseringsrådet og initiativ i tilknytning til Felles økosystem. Behov som relateres til felles økosystem, behandles i en egen faggruppe i SKATE eller i SKATE AU.

På denne måten kan vi arbeide for å skaffe mandat og ressurser til prioriterte initiativer, heller enn å formalisere FRA21 med et eget mandat.

5. Organisering - nettverksaktiviteter

Arbeidet organiseres som ulike nettverksaktiviteter, dels som åpne fellesmøter og dels gjennom mer dedikerte arbeidsgrupper.

Digdir koordinerer aktivitetene.

Merk: Med begrensede ressurser til dette hos Digdir, legges det opp til et minimum av byråkrati.

6. Samarbeidsverktøy

Det kan være mye å hente på bedre samarbeidsverktøy. Inntil videre (april 2021) gjelder dette:

 • Microsoft Teams brukes for virtuelle møter. Se praktiske tips om fellesmøtene om hvordan du kan delta på møtene og gå inn på møtechatten, også om du ikke er spesielt invitert.

 • Microsoft Onedrive brukes for å dele presentasjoner, videoopptak og annet fra møtene. Dette gjøres normalt med åpen lesetilgang for alle. Se under FRA21 møter.

 • E-post til nasjonalarkitektur@digdir.no kan brukes for å melde inn problemer, spørsmål, forslag og ideer til Digdir i tilknytning til nasjonal arkitektur (og referansearkitekturerer som del av dette).

 • Git (primært GitLab) brukes for å publisere og samarbeide om tekst, figurer og arkitekturmodeller.

  Alle kan melde inn problemer, spørsmål, forslag og ideer som "issues".

  Alle kan også bidra med å redigere eksisterende innhold eller bidra med nytt innhold. Det finnes flere måter å gjøre dette på.

  Veiledninger for bruk av git tas fram av en egen nettverksaktivitet med navn ModelX.