Lesestoff om referansearkitekturer for "nye lesere"

1. Introduksjon

Her følger en foreløpig liste med tips om bakgrunnsmateriale og lesestoff om referansearkitekturer.

Dette er en tidlig versjon, som et aksjonspunkt etter første møte i en nyopprettet nettverksgruppe for referansearkitekturarbeid 6. januar 2021. Innholdet vil oppdateres fortløpende. Det kan også bli aktuelt å flytte innholdet til annet sted.

2. Nasjonale referansearkitektur

Under Referansearkitektur for datautveksling i Nasjonalt arkitekturverksted, finner du både konseptuelle beskrivelser og mer konkret veiledning for bruk av samhandlingsmønstre og nasjonale fellesløsninger.

Merk: Det finnes også påbegynte referansearkitekturer innen deling av data og sammenhengende tjenester. Noe av dette vil eventuelt deles i neste omgang.

4. Se også

Det er tidligere påbegynt arbeid med et felles kunnskapsbibliotek som blant annet omfatter referansearkitekturer. Dette ligger fremdeles ute på "gammel Difi-adresse, og er under flytting og omarbeiding til ny løsning for arkitekturverksted og kunnskapsverksted. Se under referansearkitekturer i "gammel" løsning for kunnskapsverkstedet.