Leseveiledning

1. Navigering i nettsidene

1.1. Navigering i tekstbasert innhold

Navigeringspanelet til venstre lar deg drille mellom websider i innholdsfortegnelsen, mens et panel på høyre side lar deg navigere innen hver webside.

Søkefunksjon er planlagt.

1.2. Navigering i publiserte archi-modeller

Publiserte arkitekturmodeller finnes under https://nasjonal-arkitektur.github.io/models/near-no/ og kan navigeres i nettleser uten behov for annen programvare.

Navigering kan gjøres gjennom drilling mappestrukturen i modelltreet og informasjon om views og elementer finnes i egne paneler i brukergrensesnittet.

archi published model tree
Figur 1. Modelltre i publisert Archi-modell

2. Anbefalt for deg

For virksomhetsarkitekter, løsningsarkitekter og tech leads: